آخرین مهلت ثبت نام نهایی (24 اردیبهشت ماه)


آخرین مهلت ثبت نام نهایی (24 اردیبهشت ماه)

به اطلاع کلیه پژوهشگرانی که مقالاتشان در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته است  می رساند افراد فوق الذکر حداکثر تا 24 اردیبهشت ماه فرصت دارند هزینه ثبت نام را(حضوری وغیر حضوری) با مراجعه به کنترل پنل کاربری خود در منو ثبت نام نهایی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی واریز نموده  و ثبت نام نهایی خود را تکمیل و نسبت به دانلود فایل گواهی موقت اقدام نمایند.

⚠️ شایان ذکر است مقاله افرادی که مورد پذیرش قرار گرفته است در صورت عدم تکمیل فرآیند ثبت نام تا تاریخ فوق الذکر از ادامه مراحل کنفرانس حذف گردیده ودر مجموعه مقالات چاپ  و نمایه ISC نخواهد گردید.

************************************************

دبیرخانه کنفرانس عمران، معماری وشهرسازی کشورهای جهان اسلام