دکتر علیرضا سلطانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
دکتر کریم حسین زاده دلیر
دانشگاه تبریز
پروفسور ایرج اعتصام
دانشگاه تهران
دکتر داراب دیبا
دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا پورمحمدی
دانشگاه تبریز
دکتر مهرداد حاجیان زیدی
دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حسن افشین
دانشگاه صنعتی سهند
دکتر رسول قربانی
دانشگاه تبریز
دکتر مهدی دینی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر چرختاب
دانشگاه صنعتی سهند
دکتر فیروز جعفری
دانشگاه تبریز
دکتر حامد فرشباف آقاجانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر هادی حکیمی
دانشگاه تبریز
دکتر حسن محمودزاده
دانشگاه تبریز
دکتر طالب مرادی  شقاقی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر حسین غفارزاده
دانشگاه تبریز
دکتر حمید ماجدی
دانشگاه علوم تحقیقات تهران
دکتر حسین سلطان زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
خانم دکتر فرامرزی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر رحمت محمدزاده
دانشگاه تبریز
دکتر رحیم هاشم پور
دانشگاه بین المللی قزوین
دکتر وحید نورانی
دانشگاه تبریز
دکتر مرتضی میرغلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر مهدی رحیمی اصل
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بیتا باقری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
دکتر احداله اعظمی
دانشگاه قبرس (EMU)
دکتر حامد خضرلو
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
دکتر علی حدیدی
دانشگاه تبریز
مهندس ابوالفضل سلطانی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز
پروفسور دکتر دورا فرانچز  
 دانشگاه ناپل، ایتالیا
پروفسور سید حسین بحرینی
 دانشگاه تهران
پروفسور دکتر هارون سوینچ   
 دانشگاه مدیترانه شرقی(EMU) قبرس شمالی
پروفسور جعفر قیاسی
دانشگاه معماری آذربایجان
پروفسور نریمان علی اف
دانشگاه معماری آذربایجان
پروفسور محسن وفامهر
دانشگاه علم وصنعت تهران
پروفسور نظامی نقی اف
دانشگاه معماری آذربایجان
پروفسور دکتر حسن یلماز
دانشگاه آتا ترک ترکیه
پروفسور دکتر فاریس کارامان
 دانشگاه آتا ترک ترکیه
 پروفسور عامر مصطفی
دانشگاه آمریکایی شارجه
دکتر علی عباسی
 دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر بهمن نامور مطلق
 دانشگاه شهید بهشتی  تهران
دکتر محمدرضا شمیری
 دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نیر طهوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر فرزانه سلیمانی ذوقی
 دانشگاه SRH علمی کاریردی برلین آلمان
دکتر سرکان اوزر 
 دانشگاه آتا ترک ترکیه
دکتر محمدباقر حسینی
  دانشگاه علم وصنعت ایران
دکتر اسماعیل ضرغامی
 دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر علی شرقی
دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر مرتضی میر غلامی
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر عباس غفاری
 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر فرزین حق پرست     
  دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر محمد مویدی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر فرزانه هدفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
دکتر حسن ستاری ساربانقلی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر علی صالحی پور
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
دکتر بیتا باقری
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
دکتر ایرج شهین باهر
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
دکترصادق صید بیگی
 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر سمانه رستم بیگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر بهمن رسولی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر فریدون بابایی اقدم
 دانشگاه تبریز
دکتر سید سجاد موسوی 
دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا
دکتر مریم حق جو   
 دانشگاه تبریز
دکتر وحید شالی امینی 
دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر سهیلا حمیدزاده خیاوی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
دکتر آرش کتابفروش بدری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 دکتر پریا ویولت شکیبا 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
دکتر علی صرافی نیک  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
دکتر احسان دانش فر
 دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دکتر سعید علائی 
  دانشگاه جامع علمی کاربردی  وزرات راه و شهرسازی
دکتر رامین کتابفروش بدری  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر
دکترمحمدرضا ملک پور    
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر
دکتر فریبا حسن زاده توکلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
دکتر پریسا روشنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
دکتر حسین احمدوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
دکتر محمدرضا درودی
   دانشگاه علمی کاربردی تهران
دکتر سعید توده فلاح 
استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دکتر علیرضا عبادی پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
دکتر علی اکبر اکبری 
  استاد دانشگاه آزاد واحد رودهن
دکتر علیرضا خضریان 
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 
دکتر حسام الدین ستوده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
دکتر محسن ساردویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
دکتر سیما ابراهیمی
 دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دکتر حامد ایمان طلب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 مهندس علیرضا جلالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر محمد جلیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دکتر یاشار اصلانیان 
دانشگاه زنجان
دکتر حسین صادقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر غلامحسین ناصری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر بابک تشکری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
دکتر یوسف پریش 
 مجتمع آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
دکتر راضیه قدرجانی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر یعقوب زارعی
دانشگاه پیام نور
دکتر محمد بهاروند
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
دکتر سید علی رضا زارعی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
دکتر نگین صادقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
 احسان مهدوی
  دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
دکتر محمد جعفر کرباسچی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مهندس لادن حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
دکتر اسماعیل اسدزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم