تعرفه های ثبت نام

 مقاله دهندگان غیرحضوری :

 

 

 

 

184.000تومان

 ویژه دانشجویان

 

230.000تومان

 ثبت نام کنندگان آزاد

* هزینه ثبت نام غیر حضوری شامل: داوری مقاله ، دریافت گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله به نام تمام نویسندگان، دریافت گواهینامه بین المللی ارائه مقاله با ذکر نام فرد ثبت نام کننده (اختیاری) ، کتاب الکترونیکی مجموعه چکیده مقالات ، لوح فشرده مقالات کامل و هدایای کنفرانس می باشد.

هزینه هر مقاله بیشتربه صورت آزاد 200.000 تومان و دانشجویی 160.000 تومان می باشد.

 

 

تذکر:

- ارائه تصویر کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.